WARD DENYSnews.html

Gepositioneerd op de grens van de beeldende kunst en de architectuur, laat Ward Denys (1975, Izegem) de tegenstellingen vervagen tussen functioneel en disfunctioneel, tussen binnen en buiten, tussen oppervlakte en diepte. Vormgegeven in een strakke, minimalistische beeldtaal, spelen zijn installaties in op de omringende architectuur, nu eens volgzaam, dan weer tegendraads. Ze creëren evenveel ritme als tegenritme, door hun spel van verdubbelingen en spiegelingen. Het is daarom dat Denys’ werken, die gemaakt zijn uit multiplexhout en karton, zich als onbestendige fragmenten van de omgevende architectuur voordoen: ze houden een voorstel in naar verdere uitvoering en integratie toe, en tegelijk lijken zij restanten, delen van een constructieproces die niet volledig werden gerealiseerd.

De kunst van Ward Denys houdt zich altijd in die ambiguë positie op, tussen verleden en toekomst – wat zijn werk tot een dwingende vraag in het heden maakt. Over de laatste jaren heeft de kunstenaar deze idee uitgewerkt in elk van zijn kunstwerken. Hij heeft het gegeven ook meer episodisch getraceerd, in “The Complete Video Exhibition Set” (2008): een kamergroot volume in Denys’ karakteristieke materialen, met al de benodigdheden om een videotentoonstelling op te bouwen. Deze set werd achtereenvolgens gepresenteerd, ontmanteld en herbouwd tot een tribune voor een volgende tentoonstelling...

Denys’ recente installaties houden een breuk in met zijn vroeger, meer sculpturale en object-georiënteerde werk. Maar het lijkt in de eerste plaats een formele ommekeer: gevat tussen abstractie en functionalisme heeft zijn vroegere werk de toon voor zijn ganse oeuvre gezet. Een oeuvre waarin antwoorden residu kunnen worden en fragmenten de basisstenen leveren voor verdere constructie.


Ward Denys woont en werkt in Gent. De kunstenaar had recent solotentoonstellingen in het STUK in Leuven, CCNOA in Brussel en SNO in Sydney. Zijn werk was te zien op diverse groepstentoonstellingen, ondermeer in het Centrum Beeldende Kunst in Rotterdam, Croxhapox in Gent en BOZAR in Brussel. Als tentoonstellingsvormgever tekende Ward Denys o.a. Gaude succurrere vitae – Jan Fabre in het S.M.A.K. in Gent en Africa Remix in het Kunstpalast in Düsseldorf.

English text_E.html